جمعه 27 اسفند‌ماه سال 1395

بهارانتان خجسته باد*


بس که بد می گذرد زندگی اهل جهان

مردم از عمر چو سالی گذرد عید کنند

صائب تبریزی

صائب تبریزی این را حدود چهار صد سال قبل گفت. بنابراین صحبت بد گذشتن دوران مال امروز و دیروز و پریروز نیست.


*گذر عمر